Zpět


Požární hlídka (Čápák ohňostroj) – 28. prosince 2019

   V sobotu 28. prosince se v naší obci konala již tradiční akce s názvem Ohňostroj na Čápáku. Náš sbor byl pověřen požární hlídkou, která se v letošním roce skládala z osmi členů (Fojtík Jiří, Soural Karel, Fojtík Martin, Zadina Miroslav, Strnad Jiří, Talpa Jakub, Dubový Radek, Vlček Martin, ). Prostory, kde se lidé scházeli, jsme navíc osvětlovali osvětlovacím stožárem, který je umístěn na zásahovém vozidle sboru.

   Pořadatelství letošního ročníku připadlo na Obce Sobotín, pana Josefa Hrocha a SDH Sobotín. Zajistili jsme i velké množství čaje a svařáku, který jsme během akce nalévali přihlížejícím. Atmosféru navíc dokreslovaly vánoční koledy a zájemci si mohli prohlédnout naši novou cisternu. Ohňostroj, který byl odpálen krátce po osmé hodině, přišlo zhlédnout okolo 150 lidí.

 

Foto:

 

 

 
 
24. 02. 2020 22:13:17curil

Zpět