STAROSTA SDH
Příjmení:VLČEK
Jméno:Martin
Členem od:1991
Funkce:Starosta
Z, V
Vysvětlivky:
M- družstvo mužů
V- družstvo veteránů
Z- zásahová jednotka
J- jednatel
RU- revizor učtu
ZVJ- zástupce velitele jednotky
Výkonný výbor SDH

Příjmení:FOJTÍK, DiS.
Jméno:Jiří
Členem od:2009
Funkce:Z, M, RU
Příjmení:GALLOVÁ
Jméno:Ivana
Členem od:2009
Funkce:Pokladník, J
Příjmení:CHURAVÁ
Jméno:Jana
Členem od:1977
Funkce:RU
Příjmení:KRČ
Jméno:Miroslav
Členem od:1990
Funkce:Z, V
Příjmení:LINHART
Jméno:Jiří
Členem od:1994
Funkce:Náměstek, V
Příjmení:MĚRKA
Jméno:Roman
Členem od:2008
Funkce:Z
Příjmení:VLČEK
Jméno:Martin
Členem od:1991
Funkce:Starosta, Z, V
Členové SDH - celkem 59 členů

Příjmení:BRAXATORIS
Jméno:Lukáš
Členem od:2012
Funkce:Člen
Příjmení:CSÖLLE
Jméno:Jiří
Členem od:2000
Funkce:V
Příjmení:CSÖLLEOVÁ
Jméno:Marie
Členem od:1975
Funkce:Člen
Příjmení:DAVID
Jméno:Benjamin
Členem od:1969
Funkce:Člen
Příjmení:DORŇÁK
Jméno:Aleš
Členem od:2013
Funkce:M, Z
Příjmení:DORŇÁKOVÁ
Jméno:Ludmila
Členem od:1975
Funkce:Člen
Příjmení:DUBOVÝ
Jméno:Radek
Členem od:2017
Funkce:M
Příjmení:FOJTÍK
Jméno:Martin
Členem od:2009
Funkce:Z, M
Příjmení:FOJTÍKOVÁ
Jméno:Ludmila
Členem od:2013
Funkce:Člen
Příjmení:GUBÁNI
Jméno:Jakub
Členem od:2014
Funkce:M
Příjmení:CHMELAŘOVÁ
Jméno:Eva
Členem od:2019
Funkce:Člen
Příjmení:JOHN
Jméno:Stanislav
Členem od:2008
Funkce:V
Příjmení:KLENOTIČ
Jméno:Jan
Členem od:1969
Funkce:Člen
Příjmení:KLENOTIČOVÁ
Jméno:Eva
Členem od:1999
Funkce:Člen
Příjmení:KOLÁŘOVÁ
Jméno:Soňa
Členem od:2011
Funkce:Člen
Příjmení:KOLOUCH
Jméno:František
Členem od:1995
Funkce:Člen
Příjmení:KONDYSOVÁ
Jméno:Lucie
Členem od:2016
Funkce:Člen
Příjmení:KRČ
Jméno:Pavel
Členem od:2009
Funkce:Člen
Příjmení:KRČ
Jméno:Ondřej
Členem od:2012
Funkce:M, Z
Příjmení:KRČOVÁ
Jméno:Michaela
Členem od:2009
Funkce:Člen
Příjmení:KRČOVÁ
Jméno:Romana
Členem od:2009
Funkce:Člen
Příjmení:KUBÍČKOVÁ
Jméno:Ludmila
Členem od:2016
Funkce:Člen
Příjmení:KUNRAD
Jméno:Pavel
Členem od:2000
Funkce:Člen
Příjmení:KUNRADOVÁ
Jméno:Zdenka
Členem od:1975
Funkce:Člen
Příjmení:MAŠLEJOVÁ
Jméno:Ludmila
Členem od:2009
Funkce:Člen
Příjmení:MAŠLEJOVÁ
Jméno:Ludmila ml.
Členem od:2010
Funkce:Člen
Příjmení:MIKUŠKA
Jméno:Josef
Členem od:2008
Funkce:Člen
Příjmení:MĚRKOVÁ
Jméno:Alena
Členem od:1971
Funkce:Člen
Příjmení:NEUGEBAUER
Jméno:Jan
Členem od:2016
Funkce:Člen
Příjmení:NEVAŘILOVÁ
Jméno:Vlasta
Členem od:1976
Funkce:Člen
Příjmení:ŘEHÁK
Jméno:Michal
Členem od:2018
Funkce:Člen
Příjmení:POLANSKÝ
Jméno:Luboš
Členem od:2011
Funkce:Člen
Příjmení:POLANSKÝ
Jméno:Luboš
Členem od:2019
Funkce:Člen
Příjmení:ROZKOL
Jméno:Karel
Členem od:1988
Funkce:Člen
Příjmení:SÁMEL
Jméno:Robert
Členem od:1999
Funkce:V
Příjmení:SEIDLER
Jméno:Jana
Členem od:2019
Funkce:Člen
Příjmení:SEIDLER
Jméno:Martin
Členem od:2019
Funkce:Člen
Příjmení:SITAR
Jméno:Ján
Členem od:2016
Funkce:Člen
Příjmení:SOURAL
Jméno:Karel
Členem od:1995
Funkce:Z
Příjmení:STEHLÍK
Jméno:Jakub
Členem od:2019
Funkce:M
Příjmení:STRNAD
Jméno:Jiří
Členem od:2008
Funkce:Z
Příjmení:STRNADOVÁ
Jméno:Zdeňka
Členem od:2018
Funkce:Člen
Příjmení:ŠPAČEK
Jméno:Karel
Členem od:2001
Funkce:Z
Příjmení:TALPA
Jméno:Bc. Kamil
Členem od:2010
Funkce:Člen
Příjmení:TALPA
Jméno:Jakub
Členem od:2014
Funkce:M, Z
Příjmení:TALPOVÁ
Jméno:Lenka
Členem od:2009
Funkce:Člen
Příjmení:TEJKALOVÁ
Jméno:Radka
Členem od:2018
Funkce:Člen
Příjmení:TESAŘOVÁ
Jméno:Zdenka
Členem od:2010
Funkce:Člen
Příjmení:VLČEK
Jméno:Ivan
Členem od:1991
Funkce:Člen
Příjmení:VLČKOVÁ
Jméno:Martina
Členem od:2019
Funkce:Člen
Příjmení:VRÁŽEL
Jméno:Lubomír
Členem od:1997
Funkce:Člen
Příjmení:ZADINA
Jméno:Miroslav
Členem od:2003
Funkce:Z
Už nejsou mezi námi

Příjmení:CSÖLLE
Jméno:Petr
*10. 09. 1942
21. 01. 2012
Příjmení:DORŇÁKOVÁ
Jméno:Zdenka
*15. 03. 1942
20. 05. 2011
Příjmení:DRÁŽNÝ
Jméno:Petr
*06. 10. 1953
13. 06. 2018
Příjmení:JUŘÍK
Jméno:František
*02. 09. 1947
23. 05. 2011
Příjmení:MIKUŠKA
Jméno:František
*23. 02. 1925
06. 07. 2011
Příjmení:MĚRKA
Jméno:Zdeněk
*04. 03. 1948
25. 10. 2016