Zpět
 
Varování se dělí na 12 měsíců a každý měsíc běžného roku se zaměřuje na jedno téma, které je pro něj specifické a které se k němu, z hlediska výjezdů hasičů, nejvíce vztahuje:
Měsíční varováni
 
 
 
Existují však témata obecné povahy, která se prolínají celým rokem a najdete je:
Celoroční varováni