Zpět


Výroční valná schůze SDH - 20. ledna 2018

   V sobotu 20. ledna se od 18 hodin uskutečnila Výroční valná schůze SDH Sobotín. Naposledy jsme shrnuli události roku 2017 a současně naplánovali činnost na rok 2018.

   Kromě členů našeho sboru se k nám připojili zástupci sborů sousedních a spolu s nimi i několik dalších hostů. Za SDH Petrov nad Desnou Martin Tymrák, Jaroslav Tymrák a Karel Vašíček, za SDH Maršíkov Jan Vaculík a Andrea Vaculíková, za SDH Hrabišín Martin Havlíček, za V. okrsek Veronika Pokorná, jeden z našich sponzorů pan Josef Hroch, za obec Sobotín starostka obce Iveta Fojtíková spolu s místostarostou obce Kamilem Talpou a v neposlední řadě kronikáři obce Miroslav Mikuláštík, kterému děkujeme za pořízení fotografií z celého večera.

   Během večera jsme předali pamětní list obci Sobotín za spolupráci a podporu hasičů v Sobotíně, který převzala starostka obce Iveta Fojtíková, blahopřáli k 80. narozeninám, které oslavil Jan Klenotič, udělili jednu medaili za zásluhy (Jiří Linhart) a několik čestných uznání.

   Čestné uznání SDH Sobotín za dlouholetou práci a podporu hasičů v Sobotíně, převzali:  Jan Klenotič, Benjamin David, Marie Csölleová, Zdeňka Kunradová a Ludmila Dorňáková. Čestným uznáním SDH Sobotín za podporu hasičů v Sobotíně byl oceněn František Kolouch a Josef Mikuška.Čestné uznání SDH Sobotín za práci pro sbor, bylo uděleno:Lucii Kondysové, Ludmile Mašlejové ml., Romanu Měrkovi, Zdeňce Tesařové a Ludmile Kubíčkové. Čestné uznání SDH Sobotín za spolupráci při oslavách 130 výročí založení SDH Sobotín, obdrželJosef Hroch, SDH Maršíkov, SDH Brno Bohunice a SDH Petrov nad Desnou. Dále jsme udělili Čestné uznání SDH Sobotín za reprezentaci SDH Sobotín na soutěžích, a to Janu Vaculíkovi (SDH Maršíkov) a Martinovi Havlíčkovi (SDH Hrabišín).A v neposlední řadě, Čestné uznání OSH Šumperk, převzali: Jiří Fojtík, DiS., Eva Klenotičová, Ludmila Fojtíková, Ludmila Mašlejová st., Jana Churavá a Romana Krčová.

   Dále následovalo již tradiční promítání videa zachycující činnost sboru v roce 2017, které můžete zhlédnout zde v článku nebo v sekci "Výroční videa...". Bezmála 23 minut dlouhý záznam, z dílny Jiřího Fojtíka a Ondřeje Krče připomněl nejen sportovní činnost mužů a veteránů, ale i výjezdy výjezdové jednotky a brigády sboru. (Video je zatím nedostupné, bylo zakázané službou Youtube. Snažím se ho nahrát někam jinam. Děkuji za pochopení)

 

Foto:

 
 
20. 03. 2018 18:15:03curil

Zpět