Zpět


Požární hlídka (Čápák ohňostroj) – 29. prosince 2017

   V pátek 29. prosince se v naší obci konala již tradiční akce s názvem Ohňostroj na Čápáku. Náš sbor byl pověřen požární hlídkou, která se v letošním roce skládala z 8 členů (Vlček Martin, Fojtík Jiří, Krč Ondřej, Šmotek Petr, Špaček Karel, Dorňák Aleš, Talpa Jakub, Hrachovický Milan). Členové hlídky měli za úkol kontrolovat otevřený oheň a v případě jakéhokoli nebezpečí zakročit pomocí hasicích přístrojů. Prostory, kde se lidé scházeli, byly navíc osvětlovány osvětlovacím stožárem, který je umístěn na zásahovém vozidle sboru. Během akce naštěstí nedošlo k žádnému problému.

   Pořadatelství letošního ročníku bylo za spolupráce Obce Sobotín, Senior Sobotín a SDH Sobotín . Zajistili jsme i velké množství čaje, který jsme během akce nalévali přihlížejícím. Ohňostroj, který byl odpálen krátce po osmé hodině, přišlo zhlédnout okolo 200 lidí. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat panu Petrovi Šmotkovi staršímu, za to, že nám poskytl svůj stavební stroj, který nám pomohl na kopec vyvézt potřebné zázemí a vytáhnout naši avii, která už má svá léta.

 

   Fotky z ohňostroje pořídil Martin Krulich. Odkaz na Facebookové stránky: https://www.facebook.com/MartinKrulichFotograf/

Foto:

 

 

Video:

 
 
19. 02. 2018 20:24:02curil

Zpět