Zpět


Blesková povodeň Sobotín, Šumvald - 7.-12. června 2020

   V pátek 12. června skončila naše takřka týdenní “mise” v oblastech zasažených povodněmi. Byli jsme nápomocni v obcích Sobotín, Šumvald a Břevenec, kde jsme čerpali studny, sklepy a garáže, odstraňovali poškozené stromy okolo vodních toků, odklízeli nánosy bahna a vynášeli zničený majetek. Tyto těžké chvíle ukázaly soudržnost, dobrosrdečnost, ochotu a hlavně obětavost trávit svůj volný čas pomocí druhým. Přejeme všem občanům, aby co nejdříve zvládli tuhle těžkou situaci a vrátili se zpět k běžnému životu.

   Velké díky patří všem členům jednotky - Jiří Fojtík, Karel Soural, Jakub Talpa, Martin Fojtik, Miroslav Zadina, Luboš Polanský, Ondřej Krč, Jiří Strnad, Martin Vlček. Děkujeme také starostce obce paní Fojtíkové za dobrou spolupráci a občanům Šumvaldu za jejich pohostinnost.

   Sobě ku cti, ostatním ku pomoci. Jsme tu pro vás, Vaši Hasiči Sobotín.

 

 

Foto:

 

 

Video:


 
 
10. 07. 2020 19:53:20curil

Zpět