Zpět


Září - Nebezpečí při kouření

Kouření a sním spojené činnosti jsou z pohledu možného vzniku požáru velmi nebezpečné. Nedbalostní jednání v souvislosti s kouřením a manipulací s otevřeným ohněm tvoří statisticky jednu z nejčastějších příčin vzniku požárů. Zapálená cigareta nebo nedopalek dosahují takových teplot, které jsou schopny zapálit většinu hořlavých materiálů.

Základní informace - Nebezpečí pří kouření
Rozšířené informace - Nebezpečí pří kouření

 

Zdroj: HZS Olomouckého kraje

 
 
09. 09. 2019 17:23:29JSDH Sobotín

Zpět