Zpět


Srpen - Nebezpečí při žňových pracích

V období sklizně obilovin dochází ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru. Toto nebezpečí vzniká z důvodu vyššího pohybu zemědělské techniky na polích se zralým obilím, které je v této době velmi náchylné ke vznícení. Další nebezpečí vzniku požáru je spojeno se skladováním sklizených rostlinných materiálů.

Základní informace - Nebezpečí při žňových pracích
Rozšířené informace - Nebezpečí při žňových pracích

 

Zdroj: HZS Olomouckého kraje

 
 
10. 08. 2019 22:44:55JSDH Sobotín

Zpět