Zpět


Výroční valná schůze SDH - 19. ledna 2019

   V sobotu 19. ledna se od 18 hodin uskutečnila Výroční valná schůze našeho sboru. Naposledy jsme shrnuli události roku 2018 a současně naplánovali činnost na rok 2019.

   Kromě členů našeho sboru se k nám připojili zástupci sborů sousedních a spolu s nimi i několik dalších hostů. Za SDH Petrov nad Desnou Martin Tymrák, Klára Skaláková, Lukáš Paděra a Petr Žáček, za SDH Maršíkov Andrea Vaculíková, za SDH Hrabišín Martin Havlíček, za V. okrsek Patrik Hrachovina, jeden z našich sponzorů pan Josef Hroch, za obec Sobotín starostka obce Iveta Fojtíková, za zahrádkáře paní Zdeňka Tejkalová, za SDH Vernířovice Michal Michut, SDH Brno - Bohunice Hana Marečková, Daniel Švehla a v neposlední řadě kronikář obce Miroslav Mikuláštík, kterému děkujeme za pořízení fotografií z celého večera.

   Starosta sboru poblahopřál a předal dar jménem SDH těmto členům k jejich jubileu: Karel Soural 60 let, Jiří Linhart 50 let a Miroslav Krč 50 let.

   Dále byli ocenění tito členové:

   Medaile za věrnost: Za 10 let členství – Stanislav John, Roman Měrka, Josef Mikuška. Za 30 let členství – Karel Rozkol, Pavel Krč.

   Čestné uznání OSH Šumperk (okresní sdružení hasičů Šumperk): Martin Fojtík, Ondřej Krč, Jakub Talpa, Radek Dubový.

   Medaile ke 100 výročí založení ČESKÉ REPUBLIKY: na návrh starosty SDH za podporu a práci pro sbor Jiří Linhart (náměstek starosty SDH), Jiří Csölle, Karel Soural, Martin Havlíček (SDH Hrabišín), Ivana Gallová, Jiří Fojtík, DiS. (velitel JSDH).

   Dále následovalo již tradiční promítání videa zachycující činnost sboru v roce 2018, které můžete zhlédnout zde v článku nebo v sekci "Výroční videa...". Bezmála 20 minut dlouhý záznam, z dílny Jiřího Fojtíka připomněl nejen sportovní činnost mužů a veteránů, ale i výjezdy výjezdové jednotky a brigády sboru.

 

Foto:

 

 

Video:

 
 
18. 02. 2019 21:18:31curil

Zpět