Zpět


Předání nové CAS - 18. ledna 2019

   V pátek 18. ledna v 15:00 se uskutečnilo před hasičskou zbrojnicí slavnostní předání nové hasičské cisterny Dennis Rappier CAS 24, kterou jednotce zakoupila obec Sobotín.

   Slavnostního předání se zúčastnil starosta sboru Martin Vlček, starostka OSH Milena Sobotková, patron výjezdové jednotky Ondřej Stryk a v neposlední řadě starostka obce Iveta Fojtíková, která veliteli jednotky předala symbolický klíč k vozidlu a také maskota. Mezi hosty byli rovněž hasiči z Petrova nad Desnou, Velkých Losin, Rapotína, Loučné, Vikýřovic, Brna – Bohunic a další.

   Po úvodních proslovech a předání symbolického klíče, velitel jednotky seznámil přihlížející hosty se základními parametry cisterny a pokřtil ji šampaňským.  Celou akci jsme zakončili na sále naší zbrojnice, kde bylo pro zúčastněné připraveno pohoštění ve formě rautu.

   Cisternovou automobilovou stříkačku Dennis Rappier CAS 24, jednotka převzala v sobotu 15. prosince od pracovníků dodavatelské firmy. Cisterna obsahuje bezmála 2 kubíky vody, uveze 8 hasičů, má automatickou převodovku a je schopná pojmout veškeré vybavení potřebné pro výjezdy, které vlastníme. Také má k dispozici držáky pro dýchací přístroje, které naše jednotka získala na začátku loňského roku bezplatným převodem z Libiny.

   Tímto bych chtěl poděkovat obci Sobotín za to, jak nás finančně podporuje. Naše výjezdová jednotka se bude snažit na oplátku i nadále poskytovat obětavou pomoc všem jejím občanům. 

 

Foto:

 

 

Video:

 
 
08. 02. 2019 22:33:12curil

Zpět