Zpět

Hodnostní označení SDH

 • Označení funkcionářů SH ČMS
 • Označení členů SH ČMS
 • Označení funkcionářů KSH
 • Označení funkcionářů OSH
 • Označení funkcionářů SDH
 • Označení členů dobrovolných jednotek na výložkách stejnokroje
 • Označení členů dobrovolných jednotek na náramenících stejnokroje
 • Odznaky, ztužky, rozlišovací znaky
 • Domovenky a další
 • Umístění odznaků a značení na stejnokrojích
 • Vzdálenosti značení
Zpět